Pracujeme s majiteli a zakladateli rodinných firem a jejího vedení pro zabezpečení růstu a existence odolné firmy po generace. Nabízíme řešení jak pro majitele a zakladatele rodinných firem a jejich rodinné příslušníky, tak pro firemní vyšší management v oblastech utužování firem do budoucnosti, řešení nejen rodinných konfliktů a zdraví celého týmu.

Family Business Unit je frančíza mezinárodní firmy konzultantů, která se zrodila díky Stuartu Farleigh (Velká Británie) a Luca Marcolin (Itálii). Pracujeme s majiteli a zakladateli rodinných firem v Česku, Irsku i Itálii  již více než 20 let a máme znalosti, zkušenosti a dané porozumění pracovat s organizací jakékoliv velikosti.

Proč si vybrat FBU

Usnadňujeme

Usnadňujeme komunikaci mezi firmou a rodinnými účastníky, vedeme rodinná setkání, úspěšně řešíme konflikty.

Pomáháme

Pomáháme majitelům a zakladatelům dobře naplánovat budoucnost společnosti v oblastech nástupnictví, krizového plánu a rodinného ustanovení.

Umožňujeme

Pracujeme s majiteli a zakladateli rodinných firem v ČR, Itálii a Irsku již od roku 2005. Máme znalosti, zkušenosti a dané porozumění pracovat s organizací jakékoliv velikosti.

Filozofie FBU

Rodinné podniky jsou páteří světových ekonomik. Liší se od ostatních společností, protože na správu a nebo vlastnictví mají vliv členové rodiny.

Jejich silnou stránkou je vášeň a zapojení podnikatelských rodin, které zajišťují vynikající výsledky. Tyto výsledky jsou možné, pouze pokud mohou dosáhnout souladu mezi rodinnou a obchodní dimenzí.

Ve skutečnosti, pokud nemohou najít způsob, jak zajistit, aby systém rodinného podnikání fungoval, riskují, že nebudou moci dát budoucnost společnosti a vyrovnanost rodině.

Díky našemu jedinečnému přístupu se majitelům rodinných firem dostává:

“Klid v duši” 100%
Podpora růstu rodinného podnikání 100%
Pomáháme udržovat zdravé nejen rodinné vztahy 100%
Umožňujeme plynulý přechod vedení na další generaci 100%

S FBU dosáhnete:

Rodinná rada

Rodinná rada je setkání rodiny a vybraných členů s cílem informovat všechny  o budoucnosti firmy, např. o sestavení rodinné ústavy a ujednání společného odsouhlasení jejího znění a sladit postoje všech zúčastněných.

Rodinná rada má na starost pravidelně  informovat a sdílet dění a vývoj ve společnosti a tím napomáhá k plynulému přesunu vedení na další generace.

Rodinné setkání nemusí být vždy pozitivní a mohou mít v podtextu mnoho skrytého. Pod naším vedením a mediací rodinných jednání zajistíme otevřenou atmosféru, kde jsou názory a postoje ostaních vyslyšeny a vysdíleny mezi ostatní. Cílem vedení je sladit postoje všech zúčastněných.

Rodinná ústava

Rodinná ústava je soubor pravidel, procedur a ujednání, který stanoví rámec pro vlastnictví a řízení rodinné firmy. Definuje cíle a hodnoty, rozpozná dysfunkce a podporuje udržení dobrých vztahů v rodině. Ve svém jádru rodinná rada jasně uvádí, kdo a co vaše rodina je a není zřízením tzv. hranic a základů.

Proč vlastně mít rodinnou ústavu? Aby se předcházelo konfliktům.
Hlavní prioritou v jakékoliv rodinné firmě je rozhodnutí, jak vyvážit otázky kontroly nad řízením bohatství s možností nebo právem těšit se z úspěchů a výhod, které z firmy vznikají.

Krizový plán

Co se stane, když si zítra nebudete moci sednout za váš stůl? Kdo si tam sedne místo vás? Co na to budou říkat ostatní ve firmě i mimo firmu?

Vytvoření krizového plánu zajistí plynulé udržení firmy a její hodnoty i za nepříznivých okolností. Je nutné a důležité, aby byli všichni srozuměni s plánem, co se stane, „kdyby“. A k tomu slouží náš krizový plán.

Vytvořením se majitelům ulehčí, všechny možné i nevyřčené dotazy se vyjasní předem a majitelé, rodina, zaměstnanci i klienti budou i nadále pokračovat ve spolupráci.

Partner pro Českou republiku

Monika Hansson Tutter

kouč a konzultant v Family Business Unit pro českou republiku se specializuje na poradenství majitelům a zakladatelům rodinných firem a pomáhá naplánovat budoucnost společnosti v oblastech nástupnictví, rodinných vztahů, krizového plánu a rodinného ustanovení. V rámci celistvosti řešení se Monika zaměřuje na řešení rodinných vztahů, potenciálních konfliktů, nastolení harmonie a dosažení společné vize pro rodinnou firmu mezi všemi zainteresovanými členy.

Ve škole se učíme o historii, zeměpisu, matematice. Ale kdo nás učí komunikovat a být v kontaktu s ostatními? Během cesty s FBU jsem objevil úplně nový svět: naučil jsem se techniky komunikace a lepšího vztahu v kontextech nesouhlasu, v nichž je nutné dosáhnout výsledků.

Zakladatel
Zakladatel,

Jsme dva manažeři rodinného podniku (bratr a sestra). Máme velmi odlišné osobnosti, ale díky procesu FBU jsme pochopili důležitost konfrontace, abychom našli kompromis, vždy s ohledem na cíle naší společnosti.

Bratr a sestra

Nejčastější dotazy

Nejvhodnější čas, kdy začít se zjišťováním, zda se děti chtějí zapojit do firmy je v době studia střední školy. Nejlepší cestou je dětem ukazovat jak pracujete, jak vypadá váš pracovní den, brát je s sebou na schůzky. Tím vzroste nejen respekt k vám, ale i náhled pod „pokličku“ každodenního vedení firmy. Vaše děti vás uvidí v úplně novém světle.

Hlavním úskalím se kterým se v praxi setkávám je, že rodiče, zakladatelé firem čekají, až se děti sami zeptají, či začnou být sami proaktivní. Děti na druhé straně zase čekají na rodiče, otce/matku zakladatele, než jim post ve firmě nabídnou, jelikož nechtějí na rodiče vyvíjet tlak, kterým by mohli nabít dojmu, že jsou již staří a že sami mají lepší nápady. Je to opravdu velmi tenká hranice v tomto vyjednávání.

Pro tuto situace je vhodné společné sezení s účastí mediátora, který je schopný udržet konverzaci a atmosféru v rovině tak, že oba přítomní budou schopni se domluvit a otevřeně si vyříkat své obavy a také vytvořit společné kroky v jednání před zaměstnanci.

Pokud je to možné nejrychlejším řešením je domluvit si schůzku s daným členem rodiny a v uzavřeném důvěrném prostředí. Zkuste jako majitel zjistit, co se schovává za neplněním úkolů. Protože opakované neplnění je pouze známka toho, že se se členem rodiny děje něco dalšího, hlubšího, s čím není spokojen. Můžete ale namítnout, že takové rozhovory jsou velmi těžké, protože člen rodiny se může uzavřít a nebude chtít komunikovat a záležitost zůstane nevyřešena a tzv. „viset ve vzduchu“ a budete mít pravdu. Je to opravdu o otevřenosti a „odvaze“ obou klidným tónem vysvětlit a zároveň vyslechnout druhou stranu. Z praxe mohu potvrdit, že téma zjištění, co opravdu členové rodiny chtějí a co si přejí a vykomunikování správnou cestou, je hlavní a největší téma mého FBU poradenství majitelům a zakladatelům rodinných firem v České republice.

Důvěrný a anonymní program MINDCare+ je benefit pro zaměstnance rodinné firmy, který může využít zdarma, jelikož program je placen zaměstnavatelem.

Zaměstnanec, který má problém ať už v oblasti psychologické, finanční či právní, zavolá na dané telefonní číslo, kde ve zkratce sdělí situaci, se kterou potřebuje pomoci. Operátor zaznamená z jaké je zaměstnanec firmy, a předá kontakt danému zkušenému poradci v dané oblasti.

Poradce se ozve přímo zaměstnanci do dvou pracovních dní a domluví se s ním na termínu schůzky/telefonátu.

Nikdo z firmy se nedozví, že daný zaměstnanec kontaktoval MINDCare+, pakliže on sám to někomu nesdělí.

Zaměstnanec může kontaktoval linku MINDCare+ pod vymyšleným jménem.

Jediné, co musí uvést je, v jaké firmě pracuje, a to pro kontrolu, že má nárok na tento benefit.

FBU dodá majitelům firem v rámci ročního reportu o využití benefitu MINDCare+   informace, kolik procent zaměstnanců využilo tento benefit, kolik procent z celkového počtu bylo mužů a kolik žen a v procentuálním vyměření také jakou oblast zaměstnanci kontaktovali.

Majitelé firem, ani žádní zaměstnanci se nedozví kdo konkrétně benefit využil, a co se přesně diskutovalo na schůzkách/po telefonu.

Benefit MINDCare+ je určen pro všechny zaměstnance rodinných firem bez ohledu na jejich postavení ve firmě.

Zároveň mohou programu využít i rodinní příslušnici, kteří sdílí stejnou domácnost.

Tato webová stránka používá soubory cookie.