ZDRAVÉ VZTAHY

Řešení konfliktů

Vzhledem k tomu, firemní a rodinné systémy mají velmi odlišnou dynamiku, je zde často konflikt mezi těmito dvěma. Zároveň se vzhledem k času mohou začít měnit vize jednotlivých zainteresovaných osob, kam by firma měla v budoucnosti směřovat a tím také vzniká konflikt, který se může přenést z rodiny do firmy a poškodit tak nejen rodinné vztahy, tak i budoucnost firmy.

Dynamika firemních a rodinných systémů se velmi liší, proto mezi nimi často vznikají rozpory. Spolupracujeme se všemi klíčovými zainteresovanými stranami a facilitujeme řešení, která takovéto rozpory pomáhají rozptýlit a vyřešit.

Pracujeme spolu se všemi klíčovými zainteresovanými stranami, které usnadňují řešení, a pomáhají vyřešit tento konflikt.

Vedení rodinných setkání

Rodinná jednání nemusí být vždy pozitivní a mohou mít v podtextu mnoho skrytého. Pod naším vedením a mediací rodinných jednání zajistíme otevřenou atmosféru, kde jsou názory a postoje ostatních vyslyšeny a vysdíleny mezi ostatní. Cílem vedení je sladit postoje všech zúčastněných.

Setkání s cílem informovat všechny rodinné příslušníky např. o sestavení rodinné ústavy a ujednání společného odsouhlasení jejího znění a sladit postoje všech zúčastněných.

Pro informovanost rodinných příslušníků o vývoji dění ve společnosti slouží sestavení tzv. rodinné rady, která má na starost pravidelně informovat a sdílet dění ve společnosti a tím napomáhá k plynulému přesunu vedení na další generace.

Mezigenerační předání

Pomáháme podnikající rodině definovat pravidla pro výběr nástupce a vytvoření plánu, který podporuje organizační změny nutné k realizaci posloupnosti.

Přechod z 1. do 2. generace rodičů na děti nebo 2. až 3. generace bratranců vyžaduje nejen změnu vedení, ale změnu firemních systémů. Náš formalizovaný profesionální koučink a nástroje osobního rozvoje výrazně snižují riziko vzniku konfliktů, které by mohly narušit harmonii rodinných a firemních vztahů.

Vztahy - o to tu jde

Důležitou oblastí v jsou hodnoty, u kterých je v rámci rodinných firem standardem, že jsou rodinné hodnoty zrcadleny do hodnot firemních, a to jak v sepsané, tak zvyklostní formě. 

  • Hlavní výzvou ve vztazích je kvalita konfrontací.Příliš mnoho emocionálního zapojení se promění v konflikty, které lidem ubližují a ničí vztahy.Přílišný strach ze zničení vztahů způsobuje nedostatek konfrontací ohledně důležitých rozhodnutí o podnikání
  • Silné stránky rodinných firem dle respondentů lze považovat zejména poctivost, sepětí rodiny a dobré jméno, jedinečný produkt, vlastní know-how, finanční stabilitu a loajální zaměstnance.

Nejdůležitější rodinné hodnoty

Vztahy 85%
Důvěryhodnost 70%
Kvalita 78%
Stabilita 65%

Opravdová konverzace skutečně začíná, když dva lidé mají vlastní názory, ale udržují si otevřenost vyslyšet nové myšlenky a potenciálně těmito novými myšlenkami změní své chápání.

Zdravá a produktivní komunikace vyžaduje pouze ochotu obou stran, chtít a snažit se dosáhnout vzájemného porozumění.

Zdravý vs. Destruktivní konflikt

ZDRAVÝ KONFLIKT

  • Konstruktivní
  • Výzva a konfrontace
  • Stále se vyslyší a respektují se navzájem
  • Přijetí rozdílů a respektování osobní volby při práci na společných cílech.
  • Konflikt je vnímán jako předpoklad pro dialog.

DESTRUKTIVNÍ KONFLIKT

  • Zaměření se na charakter člověka, minulé zkušenosti a bolesti z mládí
  • Obecně se soustřeďuje na spory o osobní identitě, vztahy a historii a debata nikam nevede.

Opravdová konverzace skutečně začíná, když dva lidé mají vlastní názory, ale udržují si otevřenost vyslyšet nové myšlenky a potenciálně těmito novými myšlenkami změní své chápání.

Zdravá a produktivní komunikace vyžaduje pouze ochotu obou stran, chtít a snažit se dosáhnout vzájemného porozumění.

Máte zájem se ujistit o odolnosti vztahů ve své firmě?

Tato webová stránka používá soubory cookie.