Dvořák Hager & Partners

Advokátní kancelář Dvořák Hager & Partners se zaměřuje na poskytování právních služeb v oblastech práva souvisejících s podnikatelskými aktivitami našich klientů.

Náš tým má rozsáhlé zkušenosti zejména v oblasti práva obchodních společností, včetně fúzí a akvizic, práva kapitálového trhu, finančního práva, nemovitostí, pracovního práva a vysílání zaměstnanců, zastupování v soudních a rozhodčích řízeních, práva životního prostředí a infrastrukturních projektů, energetického práva a také soutěžního a kartelového práva.