Rodinná jednání nemusí být vždy pozitivní a mohou mít v podtextu mnoho skrytého. Pod naším vedením a mediací rodinných jednání zajistíme otevřenou atmosféru, kde jsou názory a postoje ostaních vyslyšeny a vysdíleny mezi ostatní. Cílem vedení je sladit postoje všech zúčastněných.

Setkání s cílem informovat všechny rodinné příslušníky např. o sestavení rodinné ústavy a ujednání společného odsouhlasení jejího znění a sladit postoje všech zúčastněných.

Pro informovanost rodinných příslušníků o vývoji dění ve společnosti slouží sestavení tzv. rodinné rady, která má na starost pravidelně  informovat a sdílet dění ve společnosti a tím napomáhá k plynulému přesunu vedení na další generace.