S majiteli a zakladateli spolupracujeme na navržení a vytvoření rodinné ústavy.

Rodinná ústava (dokument také známý jako rodinná listina nebo rodinný protokol) je písemné prohlášení, které slouží jako záznam o rodinném dědictví, kultuře, přání a cílech pro budoucí úspěch, jakož i plán, jak jich dosáhnout. Ve svém jádru rodinná ústava sdílí poslání pro rodinu a firmu a obsahuje jejich jasně uvedené přání a touhy současných a budoucích generací.

Rodinná ústava je soubor pravidel, procedur a ujednání, který stanoví rámec pro vlastnictví a řízení rodinné firmy. Definuje cíle a hodnoty, rozpozná dysfunkce a podporuje udržení dobrých vztahů v rodině. Ve svém jádru rodinná rada jasně uvádí, kdo a co vaše rodina je a není zřízením tzv. hranic a základů.

Proč vlastně mít rodinnou ústavu? Aby se předcházelo konfliktům.
Hlavní prioritou v jakékoliv rodinné firmě je rozhodnutí, jak vyvážit otázky kontroly nad řízením bohatství s možností nebo právem těšit se z úspěchů a výhod, které z firmy vznikají.