Vedení a řešení konfliktu v rodinách pro zachování dobrých rodinných vztahů
Vzhledem k tomu, firemní a rodinné systémy mají velmi odlišnou dynamiku, je zde často konflikt mezi těmito dvěma. Zároveň se vzhledem k času mohou začít měnit vize jednotlivých zainteresovaných osob, kam by firma měla v budoucnosti směřovat a tím také vzniká konflikt, který se může přenést z rodiny do firmy a poškodit tak nejen rodinné vztahy, tak i budoucnost firmy.

Pracujeme spolu se všemi klíčovými zainteresovanými stranami, které usnadňují řešení, která pomáhají difúzní a vyřešit tento konflikt.