Plán mezigeneračního předání
Podporujeme rodinu, že jim pomáháme definovat pravidla pro výběr nástupce a vytvoření plánu, který podporuje organizační změny nutné k realizaci posloupnosti.

Koučování pro posloupnosti a vedení
Přechod z 1. do 2. generace rodičů na děti nebo 2. až 3. generace bratranců vyžaduje nejen změnu vedení, ale změnu firemních systémů. Zjistili jsme, že formalizovaný a vhodný koučink, mentoring a program osobního rozvoje výrazně snižuje riziko jak pro rodiny tak firmu a zároveň zajišťuje hladší přechod.