Usnadňujeme komunikaci mezi podnikem a rodinnými účastníky, vedeme rodinná setkání, úspěšně řešíme konflikty.

Facilitace rodinných jednání
Facilitujeme pravidelná rodinná setkání s cílem informovat všechny rodinné příslušníky o probíhající činnosti podniku a sladit jejich postoje. Rodinní příslušníci tak mohou být informovaní, účastnit se a sdílet dění ve společnosti.

Řízení konfliktů
Dynamika podnikových a rodinných systémů se velmi liší, proto mezi nimi často vznikají rozpory. Spolupracujeme se všemi klíčovými zainteresovanými stranami a facilitujeme řešení, která takovéto rozpory pomáhají rozptýlit a vyřešit.

Koučink nástupnictví a vedení firmy
Předání podniku mezi rodičem a dítětem nebo bratranci/sestřenicemi vyžaduje změny nejen ve vedení podniku, ale také v jeho způsobu uspořádání. Zjistili jsme, že formalizovaný a vhodně nastavený koučink, mentoring a program osobního rozvoje výrazně snižuje rizika jak pro rodinu tak pro podnik a zajišťuje plynulé předání podniku.