Pomáháme majitelům a zakladatelům dobře naplánovat budoucnost společnosti v oblastech nástupnictví, krizového plánu a rodinného ustanovení.

Pro úspěšné pochopení fungování firmy a rodiny do budoucnosti platí pro všechny zainteresované členy rodinné firmy jedna ze 7 rolí v daném schématu:

1 – 3   osoby mají pouze jedno spojení s firmou – jsou to buď rodinní příslušníci, nebo vlastníci, nebo zaměstnanci.

4    rodinní příslušníci, kteří mají podíl ve společnosti, kteří ale nejsou zaměstnanci

5    vlastníci podílu, kteří pracují ve společnosti, ale nejsou rodinnými příslušníky

6    rodinní příslušníci, kteří pracují ve společnosti, ale nevlastní žádný podíl

7    rodinní příslušníci, kteří vlastní podíl ve společnosti a zároveň jsou ve společnosti zaměstnaní – majitelé a zakladatelé rodinných firem