Spolupracujeme přímo s majiteli a zakladateli rodinných firem, potažmo dalšími zainteresovanými členy rodiny, které majitel určí. Naše spolupráce se odvíjí od aktuálních potřeb a zahrnuje potřebnou přípravu rodiny a firmy pro úspěšnou budoucnost.

Každá spolupráce je jedinečná a jiná. Náš přístup je velmiprofesionální, individuální, “šitý na míru” každé rodině a situaci. Zakládáme si na absolutní důvěře a mlčenlivosti a proto zde nemáme uvedeny jména žádné ze společností, se kterými jsme v minulosti spolupracovali.

Průběh spolupráce:

1, Audit společnosti
První informativní schůzka s majitelem / zakladatelem firmy, na které zjistíme potřeby akutní a dlouhodobé.

2, Vytvoření návrhu spolupráce
Ze zjištěných oblastí po odsouhlasení vypracuji návrh spolupráce, který obsahuje cenové i časové rozmezí. Tyto ceny garantujeme.

3, Jednotlivá sezení a mediace společných sezení
Pro zajištění dosažení výsledku se spolupráce odvíjí od koučinkových sezení se zakladatelem a jednotlivými zainteresovanými osobami. Tato sezení jsou velmi důvěrná. Poté přikročíme k bodu společného sezení, které mediuji proto, aby byla zachována otevřená a příjemná atmosféra pro všechny účastníky, pro vyjasnění a odsouhlasení daných priorit firmy.