Rodinné podniky generují i lídry byznysu, říká Vladimír Dlouhý

Rodinné podniky generují i lídry byznysu, říká Vladimír Dlouhý

7.12.2017 Zdroj: e15.cz

V Evropě bývá běžné, že rodinné podniky tvoří pilíř celé ekonomiky. V Německu jde o 90 procent všech firem, říká prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Má mít institut rodinné firmy zákonnou oporu? Nápad je to jistě opodstatněný, protože v současné době ani neexistuje ucelená statistika rodinných firem. Tím pádem nelze následně určit, jaký mají skutečný efekt pro celé HDP a nelze ani efektivně nastavit často potřebnou podporu takovým společnostem. Jsou rodinné firmy něčím, co má smysl podporovat? Rozhodně ano. V Evropě bývá běžné, že rodinné podniky tvoří pilíř celé ekonomiky. Například v Německu tvoří rodinné firmy 90 procent společností. Často si ani neuvědomujeme, že rodinnými firmami jsou také některé, dnes již obrovské nadnárodní koncerny. Rodinná firma tak nemusí být například pekařství, jak si jej možná mnozí představují, ale skutečně prosperující podnik s mezinárodním přesahem. I s ohledem na zbrzdění rodinného podnikání v době totality vidím v rodinných podnicích v ČR velký potenciál.

Jaké výhody mohou firmám s tímto puncem kynout? Ukotvení v právním řádu může jasně identifikovat, že se jedná o rodinnou firmu a stát může k takovým společnostem konkrétně přistupovat. V rodinných firmách bývá největším problémem nástupnictví, pouhá tři procenta přežijí do třetí generace a v tomto bodě by mohla být například cíleně směřována osvěta nebo konkrétní podpora. Jsou rodinné firmy v Česku oproti Evropě něčím specifické? Zvláštnost je v tom, že fenomén rodinných firem vznikl v České republice znovu až po roce 1989, tedy o řadu desetiletí později než třeba v západní Evropě. Jak vidíme na západ od našich hranic, je velmi pravděpodobné, že se rodinné firmy budou čím dál více prosazovat i v tuzemsku, zatím u nás totiž rodinné firmy tvoří podle některých odhadů zhruba třetinu všech společností.

Zvláštní právní úpravu mají rodinné firmy hned v několika evropských zemích, nabízí se nějaká pozitivní, či negativní zkušenost? Jejich právní ukotvení pomohlo v zemích jako Itálie či Španělsko při jejich pokrizové obnově. Jasná definice znamenala také cílenější a konkrétnější pomoc. Důležité bude, abychom v našem právním řádu dokázali efektivně ošetřit prolínání a možnou kolizi existenciálních zájmů členů rodiny i rodiny samotné na straně jedné a jejich úlohy jako vlastníků podnikatelské entity rodinná firma na straně druhé.

Related posts