Při zasedání vedení, kde jsou členové rodiny i managementu firmy, kontrolujeme plnění úkolů a člen rodiny je opakovaně neplní. Jak tuto situaci řešit?

  • Pokud je to možné nejrychlejším řešením je domluvit si schůzku s daným členem rodiny a v uzavřeném důvěrném prostředí. Zkuste jako majitel zjistit, co se schovává za neplněním úkolů. Protože opakované neplnění je pouze známka toho, že se se členem rodiny děje něco dalšího, hlubšího, s čím není spokojen. Můžete ale namítnout, že takové rozhovory jsou velmi těžké, protože člen rodiny se může uzavřít a nebude chtít komunikovat a záležitost zůstane nevyřešena a tzv. „viset ve vzduchu“ a budete mít pravdu. Je to opravdu o otevřenosti a „odvaze“ obou klidným tónem vysvětlit a zároveň vyslechnout druhou stranu. Z praxe mohu potvrdit, že téma zjištění, co opravdu členové rodiny chtějí a co si přejí a vykomunikování správnou cestou, je hlavní a největší téma mého poradenství majitelům a zakladatelům rodinných firem v České republice.

Related posts